Hacı Ata

Hocaefendi: 35 sene arkadaşlığımız var, Beni incitecek hiçbir şey söylemedi

“Mîrac; aklın bittiği, Îmanın başladığı yerdir”.

Posted by HacıAta 08 Temmuz 2010

İnsan birşeyi sevdi mi, sevdiklerininde kavuşmasını ister…
Mîrac…
Namaz kılmayan mîrac’dan mahrumdur.
Mîracta ne hikmetler vardır…!

Bir dâvâ ne kadar sıkıntı içinde olmuşsa, o kadar uzun ömürlü olur ve haktır.

Adem aleyhisselam; kupkuru bir dünyaya geldi, yıllarca değil yüzyıllarca sıkıntı çekti. Sonra peygamber efendimizin sallallahü aleyhi vesellem yüzüsuyu hürmetine dua etti. “Rabbenâ zalemnâ enfüsenâ…” duasını devamlı okurdu.

Sonra, iki evladından biri diğerini öldürdü… Bir baba için çok zordur bu…!

Nuh aleyhisselam 950 sene uğraştı. İnanmadılar, çok eziyet ettiler. Döverlerdi, her seferinde öldü diye bırakırlardı. Cebrail aleyhisselam gelir yaralarını sarardı, tekrar tebliğe başlardı… Sonra Allahü teala O’na gemi verdi.

İbrahim aleyhisselam’ı ateşe attılar, oğlunu kesme emri verildi ki; İbrahim aleyhisselam, Allahü teala’nın halîl’i, Peygamberidir…

Musa aleyhisselam da çok çekti; Doğduğu sene firavun bütün erkek çocukları öldürdü. Senelerce çobanlık yaptı. Dönerlerken, hanımı hamile idi,… zifîri karanlıkta, çaresiz idiler… Bir ışık gördü, ışığa gitti. Orada Allahü teala O’nunla konuştu (Mîrac değil, mîrac yalnız peygamber efendimize verildi). Musa aleyhisselam bir kişi gördü, etleri lîme lîme dökülmüş… Mûsâ aleyhisselam: “Yâ Rabbî, bunun günahı nedir ki, buna böyle ceza verdin” dedi. Allahü teala: “Yâ Musa, ceza değil mükafat verdim, o öyle yüksek makamlar istedi ki, o makamlara kavuşması için bunu çekmesi lazım” dedi.

Eyyüb aleyhisselam’ın kurtlanmadık yeri kalmamıştı…

Yakub aleyhisselam ağlamaktan gözlerini kaybetti…

Yusuf aleyhisselam; Kuyuya atıldı, kolay mı?…!

Zekeriyya aleyhisselam, ağacın içinde ağacla birlikte kesildi…

Îsâ aleyhisselam 30 kadar kişiyi ikna etti diye neler çekti.

Bunlar hepsi peygamberdi. Neden bu kadar sıkıntı çektiler? Lâ ilâhe illallah dedikleri için… Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi vesellem), “benim çektiğimi hiçkimse çekmedi” buyuruyor. Yani en fazla sıkıntıyı Peygamber efendimiz çekti.

Hazreti Ebu Bekr radıyallahü anh efendimiz neler çekti, kaç kere dövdüler, herkesten evvel îmân etti, malını ve canını verdi. Herkesin yaptığı bütün ibadetlerin sevabları, katlanarak Hazreti Ebu Bekr’e, sonra da bir misli daha katlanarak Peygamber efendimize (sallallahü aleyhi vesellem) verilmektedir. Hem kâinât O’nun hatırına yaratılmış, hem herkesin sevabları da O’na verilmektedir. Hazreti Ömer radıyallahü anh efendimiz namaz kılarken şehid edildi. Hazreti Osman radıyallahü anh efendimiz Kur’an-ı Kerîm okurken şehid edildi. Hazreti Ali radıyallahü anh efendimizin çektikleri,.. hele Hazreti Hüseyin radıyallahü anh efendimizin başına gelenler herkesin mâlûmudur…

Yâni Peygamber efendimizin vârisleri de çok çektiler. Niçin?… “Allah var” dedikleri için, “La ilahe illallah Muhammedün Resulullah” dedikleri için…

Dolayısıyla îmân, inanmak çok zor, inandırmak dahada zordur…

Îman, Allahü tealanın kullarına ihsân ettiği hususi nimetidir.

Îmanı olanlar kavuştukları bu büyük nîmetden dolayı oynasalar yeridir.

Mü’min toprak gibidir. Mütevâzîdir… Ne şikayet eder, ne şikayet edilir…

Herkes elindeki taşı, gücüne göre fırlatır. Taşı atma gücü îmâna ve ihlasa bağlıdır. Başkaları sizi severse inanır. sevmezse inanmaz.

Allahü teala dünyayı verdiğine ahireti vermez.

Hadîs’i kutsîde; “iki korkuyu bir kalbde cem etmem” buyuruluyor. Dünyada Allahü tealadan korkanlar ahirette korkmasın, dünyada korkmayanlar ahirette çok korksun.

Mîrac aklın bittiği, Îmanın başladığı yerdir

Mîrac namazdır.

Îmân inanmaktır.

Peygamber efendimiz, Ümmihânî’ye mîracı söyleyince, “aman bunu kimseye anlatma, kimse inmaz ve inananlar da vazgeçer” dedi. Peygamber efendimiz de “O halde anlatacağım, inanmayacak olan sonra da vazgeçer, çürük taşlar üzerine bina olmaz, ayrılacak olan şimdiden ayrılsın, sağlamları kalsın” buyurdu.

Akıl durdu, zaman durdu, herşey durdu… Îmân başladı. Mirac’da çok hikmetler vardır…

Peygamber efendimiz hiç yalan söylememiştir.

Derler ki; “cenneti cehennemi gidip gören varmı?”!

– Var!

– Kim var!

– Hayatında hiç yalan söylememiş olan Hazreti Muhammed (sallallahü aleyhi vesellem) var!

1400 senedir devam eden başka bir olay yoktur… işte mîrac 1400 senedir devam ediyor.

Her mübarek gece kıymetlidir. Fakat Mi’rac gecesinin ayrı bir hususiyeti vardır. Mi’rac gecesi; ızdırab ve sevincin bir arada yaşandığı gecedir.

Peygamber efendimiz bir ay taifte islamiyeti anlattı, hiç kimse inanmadı, alay ettiler, çocuklara taşlattılar…

Üzüntülü bir şekilde dönerlerken, bir bağ kenarında oturup biraz istirahat ettiler. Addas adındaki, oradaki bağın bekcisi üzüm getirdi, peygamber efendimiz “bismillahirrahmanirrahim” deyince, Addas şaşırdı, “bu sözü buralarda hiç duymadım” dedi. Peygamber efendimiz “sen nerelisin?” diye sorunca “Nineveliyim” dedi. “Kardeşim Yunus’un memleketindensin, o da benim gibi peygamberdi” buyurdu. Addas, “Yunus’u buralarda kimse bilmez, bu güzel yüzün, bu güzel sözlerin sahibi asla yalancı olamaz” dedi ve iman etti, “ben de sizinle gelmek istiyorum” dedi. Peygamber efendimiz ona “şimdi sen burada kal, yakında ismimi her yerde işitirsin, o zaman bana gel” buyurdu. Bir ay kimse inanmadı, yolda dönerken bir kişi iman etti… Gece Ebu Talip mahallesinde amcasının kızının evine geldi, “Aç, amcan oğlu Muhammedim” buyurunca, Ümmü Hani, “Haber verseydiniz yiyecek bir şeyler hazırlardım, yedirecek bir şeyim yok” dedi. Peygamber efendimiz, “yiyecek içecek gözümde yok, Rabbime ibadet edecek bir yer bana yeter” buyurdu…

Allahü teala Cebrail aleyhisselama, “Habibim bu halde yine bana yalvarıyor, çok üzüldü, onu ben teselli edeceğim, git habibimi bana getir” buyurdu…

Evvela Mescid-i Aksa’ya geldiler. Bütün peygamberlere imam oldu. (Tabi o zamanki Mescid-i Aksa şimdiki yer değil, alt katında bir yerdi, kıble de şimdiki gibi değildi, Mescid-i Aksa en kıymetli üç yerden biridir).

Peygamber efendimiz gitti, Allahü tealayı bilinemeyen, anlaşılamayan şekilde gördü… “Ya rabbî ümmetime de bunu isterim” dedi… İşte namaz bize mirac olarak verildi.

Namaz Miraçtır… Allahü teala namaz gibi büyük bir nimeti insanlara ihsan etti.

Namaz varsa hayat vardır. Namazdan mahrum olan herşeyden mahrumdur. Namaz yoksa insan bir işe yaramaz. Namaz Allah sevgisini arttırır, duanın kabulüne sebeptir… Allah yolunda olanın duası makbuldür.

Büyüklerimiz buyuruyorlar ki, “Bir dava ne kadar çok üzüntü ve sıkıntılı olursa, o kadar da uzun sürer”… Peygamber efendimiz “en çok sıkıntıyı ben çektim” buyuruyor. O halde islam dîni kıyamete kadar sürecektir.

Herkes evladının mesut olmasını ister… Allahü teala kullarının Dünyada ve ahirette mesut olması için din gönderdi.

İslamiyet Allah’a giden yoldur. Dinin emir ve yasaklarına uyan, dünya ve ahirette mesut olur.

Hiçkimse Kur’an-ı Kerimi kendi aklına göre tefsir edemez. Kur’an-ı Kerim’in tefsiri peygamber efendimizin yaşayışı ve anlattıklarıdır. Eshab-ı kiram tefsiri gördü. En iyi eshab-ı kiram anlar… Onlar da talebelerine anlattılar, buna da mezhep denildi. Mezhepler sonradan çıkma değildir, eshab-ı kiramın hepsi müctehid idi.

Rasgele çok kitab okumak tehlikelidir, doğru kitabı çok okumak lazımdır. Büyüklerin hayatı kitab okumak, okutmak ve tatbik etmekle geçmiştir.

Bu dünya, aynadaki bir görüntüdür… Görüntünün olabilmesi için bir hakikatin olması lazımdır. Hakikat ahirettir. Mescidlerin, hakiki yeri cennettir, cennetin dünyada izdüşümü mescidlerdir… Cennetin yolu mescidlerden geçer. Fotoğrafın olabilmesi için bir gerçeğin olması lazımdır… Ahiretde bir hakikat olmasaydı, dünyadaki bu görüntü olmazdı.

Bütün peygamberleri Allahü teala çok mühim bir özelliğinden dolayı seçmiştir. Eshab-ı kiram efendilerimiz sormuşlar, “Ya resulallah, Cenab-ı hak sizi hangi güzel huyunuzdan dolayı seçti” demişler. Cevabında peygamber efendimiz “îsar” buyurmuş. İsar, kendi muhtaç olduğu bir şeyi vermektir… Her mü’min ömründe bir kere olsa bile isar yapabilmelidir ki cennete kolay girsin.

En güzel şey îsâr’dır, bu da büyükleri, Allahü teala’nın sevgili kullarını tanımakla kolaylaştırılır. Beyaz nokta siyahın üzerinde belli olur.

Mîrac aklın bittiği, Îmanın başladığı yerdir…

BENZER KONULAR:
Hocaefendinin Miraç Kandili ilgili sohbeti

Miraç Kandiliniz mübarek olsun İslam âlemi, dualarla Miraç Gecesi’ni idrak ediyor. Zaman,bu özel gece için Mescid-i Aksa’nın tüm yönleriyle tanıtıldığı dev bir info grafik hazırladı.

Dursun Ali Erzincanlı – Miraç

Miraç Gecesini Nasıl İhya Edeceğiz ?

Peygamber efendimiz Miraçta Allahı Gördü mü ?

Mirac Kandili

“Mîrac; aklın bittiği, Îmanın başladığı yerdir”

Mirac Ali himmet olmalı Hel min mezit demeli

Mirac Arızalı namazları da kabul eder

Miracı Namazla yapmak

Mirac Cennetten dünyaya-Dünyadan cennete yol

Mirac Kab-ı Kavseyn iki yay ucu yakınlık

Mirac hediyeleri-Ruh beden ve Rüyetle

Mirac Efendimizin Ubudiyeti – Velayeti

Risale-i Nur’da Mirac Kandili

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: